Med denna teknik trycker vi på alla plana material upp till 50mm tjockt.  Vi kallar det planprint 🙂